TIOP 1.2.2

A pályázat címe: Az “Otthonunk a Tiszazug” projekt keretében a Tiszazugi Földrajzi Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása és múzeumpedagógiai hasznosítása.

A projektterv a Tiszazugi Földrajzi Múzeummal egy telken lévő raktárépületnek, a helyi védettséget élvező un. Kossuth-háznak a tanulmányi raktárrá való átalakítására irányul. A fejlesztés következményeként a múzeum gyűjteményei – a néprajzi-, helytörténeti-, természettudományi- látványtárba kapnak méltó helyet, s látogathatóvá válik a település lakói és a más településekről hozzánk látogatók által is igényelt helyismereti anyag.

A Tiszazugban, mint hazánk leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyikében múzeumunk a múzeumpedagógiai és az élethosszig tartó tanulás bázisintézményévé kezd válni. A természet és ember kapcsolatának témáját az óvodás korosztálytól kezdve az elöregedő tiszazugi népesség egyre több idős embere felé szemléletesen és interaktívan mutatja be az állandó kiállításunk. A jelen fejlesztés során megvalósuló oktatóterem, és a virtuális pontok a kulcskompetenciák fejlesztése, a közösségi szerep, a társadalmi elismertség erősítése szempontjából nélkülözhetetlenek.

A “B2″ konstrukcióra vonatkozó pályázatunk magába foglalja az “A” és a “C” komponens elemeit. A kialakításnál a teljeskörűségre törekedtünk és a lehető legtöbb funkcionális teret és az ezekhez kapcsolható sokszínű múzeumpedagógiai programot alakítottunk ki.

Főfunkciók:

 • múzeumpedagógiai oktatóterem (18 fő) (“A”)
 • pihenősarok családosok, kisgyermekesek számára (4 fő) (“A”)
 • gyermekfoglalkoztató korosztályos eltérések esetére ill. a tanulásban akadályozott gyerekek részére (5 fő). A tér befogadó képessége megfelel a speciális múzeumpedagógiai foglalkozásoknál elvárt létszámnak. Itt kerülnek elhelyezésre a tanulást segítő eszközeink. (“A”)
 • látványtár – tanulmányi raktárak 2 külön bejárattal (“B”)
  • strukturált gyűjtemény – Dr. Varga Lajos hagyatéka (“B”)
  • háttér információs blokk (“B”)
  • IKT pontok virtuális, informatikai, elektromos katalógussal (“C”)

Mellékfunkciók:

 • vizesblokk, akadálymentes illemhely
 • fogadó – előtér
 • ruhatár
 • takarító szertár
 • közlekedők – tornác galéria műtárgybemutatással
 • restaurálást előkészítő helyiségrész, vízvételi lehetőséggel
 • raktár

- Az épület a múzeum udvarán helyezkedik el, gyakorlatilag telken belüli külső telephelyként kialakítva. A parkolás az építmény közvetlen közelében, a főbejárat 10 méteres körzetében biztosított.

- A térben a teljes tanulmányi raktár együttest kialakítható, helyet kapott az épületben a látványtár, a múzeumpedagógiai foglalkoztatók és a virtuális részleg is. A fő funkcionális egységek mellett a szükséges közönségfogadó mellékfunkciók is elhelyezésre kerültek vizesblokkok, ruhatár, akadálymentesítés tekintetében.

- A funkcionális elrendezés során lehetőséget biztosítunk egyes területek, üzemi funkciók lezárására. Lezárható és külön üzemeltethető a múzeumpedagógiai oktató egység, és lezárható a látványtár és a strukturált gyűjtemények is. A restaurálási előkészítő szintén lezárható, önállóan megközelíthető.

- A nyitott tornác helyreállításával kialakul egy kültéri fedett közlekedő, amely egyben kiállító területként is funkcionál. Erről a közlekedőről nyílik a tanulmányi raktár főbejárata, és erre a területre lehet kijutni a látványtár utolsó helyiségéből is. Ezt a részt tornácgalériaként kívánjuk működtetni, szabadban bemutatható gyűjteményi anyagokat helyezünk el itt.

- Az előtér zsilipként védi a raktározott leletanyagot, a ruhatár itt került kialakításra és innen nyílnak a látogatói illemhelyek is, valamint a mozgáskorlátozottak részére speciálisan kialakított illemhely. Az előtérből az eltérő funkciók egymás átjárása nélkül megközelíthetőek. A két fő funkció egymástól teljesen elkülöníthető, lezárható területként van kialakítva.

- Ebből a közönség fogadására kiválóan alkalmas helyiségből nyílik a múzeumpedagógiai oktatóterem, külön gyermekfoglalkoztatóval és családi sarokkal. Szintén ebből a közönségfogadó részből lehet megközelíteni a látványtárak sorát, amelyekben helyiségenként, gyűjteményenként IKT pontok, virtuális katalógusok kerültek elhelyezésre. A strukturált gyűjtemény, illetve a háttér-információs blokk lezárható egységként került elhelyezésre az épületben. A látványtár egység négy kisebb részre osztható és úgy van kialakítva, hogy két ellentétes oldalán biztosított a be- illetve a kijárat.

- A közönség forgalomtól lezárhatóan kialakítottunk egy restaurálást előkészítő helyiséget, ahol bemutathatóak a restaurálás egyes elemei, teljes restaurálás nem folyik a helyszínen.

A helyi védelem alatt álló épület múltja, a Kossuth Lajosra, az 1848 -1849 szabadságharc helyi eseményeire, és Somogyi Károly személyére vonatkozó emlékek kiemelt szerepet szánnak az épületnek.

Közvetlen célja:

A Kosssuth ház, mint tanulmányi raktár, és az ebben helyet kapó oktatóterem, gyermekfoglalkoztató, restaurátor előkészítő stb. berendezése, s olyan szemléltető eszközökkel való felszerelése, amelyek használata tanulói aktivitást igényel. A természettudományi tantárgyak – kiemelten a biológiai és a földrajzi ismeretek – oktatása mellett, ez a tér a helyismeret, helytörténet, társadalmi ismeretek közvetítésére is alkalmas. Mivel ezeket az ismereteket helyi példákon keresztül dolgozzuk fel, honismereti tartalmakat is fejlesztünk. A módszertani eszközökkel szembeni fejlesztési követelmények: mind az eszközrendszer, mind a TÁMOP keretében kialakítandó módszertani programok megszervezésénél kiindulási alapnak a Tiszazugi Földrajzi Múzeum gyűjteményeit tekintjük. Ez az alap lehetővé teszi azt, hogy a tárgyakat holisztikusán közelítsük meg.

Közvetlen célja:

A minél színesebb múzeumpedagógiai – oktató múzeumi paletta – kialakítása, módszertani fejlesztése, amelyek a következő tevékenységi formákra vonatkoznak: múzeumi órák, szünidei gyermekfoglalkoztató napok, az ezekből kinövő múzeumi szakkör tematikája, speciális múzeumi foglalkozások, (fogyatékkal élők felzárkóztatását, integrálását segítő, fejlesztő foglalkozások) szabadegyetem felnőtteknek és diákoknak, egész napos családi programok. A kulturális és a szociális kompetenciák minél szélesebb körben való fejlesztése.

Kossuth ház alaprajz
Kossuth ház épület látványterv

Kategória: Pályázataink | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.