Emléktábla a Kossuth-ház falán

Az idei a kerek évfordulók éve intézményünkben. Bár a múzeum 60 éves fennállása is ünneplésre ad okot, az udvarán álló Kossuth-ház falán elhelyezett emléktábla már e kor kétszeresét tudhatja magáénak. 1896. március 15-én, azaz éppen 120 éve avatták fel ugyanis a valamikori Podmaniczky-uradalomhoz tartozó tiszttartói ház falán a 100×70 cm nagyságú, fekete márványtáblát, amely az 1848/49-es szabadságharc egy fontos helyi eseményének állít emléket. Szövege a következőképpen szól:

“Ezen házban tartózkodott Kossuth Lajos 1849. március 3-9. napjain, itt tervezte Damjanich – Klapka – Vécsey tábornokokkal a szolnoki csatát, melyet a magyar dicsőség legragyogóbb napjai követtek. Ennek emlékéül állította e táblát Tisza-Földvár lakossága 1896. márczius 15-én. Emléküket ne feledd, óh magyar!”

A szöveg tartalma a történészek véleménye szerint nem helytálló, tekintve, hogy a tavaszi hadjárat “nyitányának” tekinthető szolnoki csata már március 5-én lezajlott. A csapatok után érkező Kossuth csak napokkal az események után, 15-16-a körül járhatott a házban és tölthetett el ott rövidebb időt. Annak igazolására sincs más írásos forrásunk, hogy a tábornokok a hadműveleti terveket valóban ebben az épületben készítették-e elő, bár a csapatmozgások alapján erre lehetett módjuk.

A táblát a Gerenday A. és fia cég készítette. A kor elismert és sokat foglalkoztatott kőfaragó és szobrászművészei Gerenday Antal (1817-1887) és fia, Béla (1863-1936) vállalkozásának alkotásai az egész országban megtalálhatók, Szegedtől Budapesten át egészen a Tihanyi apátságig. Az apa készítette többek között Vajda Péter síremlékét Szarvason, Kölcsey Ferencét Szatmárcsekén, Kisfaludy Sándorét Sümegen, de alkotott Petőfi szobrot is Kiskőrös számára. Fia, Milánóban, Carrarában (“a márvány hazája”) tanulta a mesterséget, később apja figurális és ornamentális márványműgyárának vezetését is átvette. A cég még az apa halála után is mindvégig Gerenday Antal és fia néven volt bejegyezve.

A táblában a mészkő csak részben márványosodott, kagyló és csiga lenyomatok, csiszolatok figyelhetőek meg rajta. 2011-ben Kondor Lajos tiszaföldvári kőfaragó mester újította fel, ami után a renovált és múzeumi látványraktár célra átalakított épület falára került vissza.

 DSC_0017 DSC_0010

Kategória: 60 éves a múzeum - virtuális kiállítás | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.