Mezőtúri kantapár

A múzeum néprajzi gyűjteményének talán legszebb darabja az a dudi alapszínű mázas nagykanta-pár, amelyet korábban úrvacsorai bortartó edényként használt a Tiszaföldvári Református Egyház. A kantákat Rátz Zsuzsanna készíttette a tiszaföldvári gyülekezet számára 1876-ban.

A Mezőtúrra annyira jellemző zsemlyesárga, dudi alapszínű cseréptárgyak az 1870-es években jelentek meg. Az alapszínt adó földfestéket az Arad megyei Dud községből, illetve annak közvetlen környékéről hozták, hozatták, s így erről a településről kapták elnevezésüket az ilyen színnel festett darabok. Az öntőfestékként használt dudi földről tudjuk: nem másodlagos képződésű agyag, mint az edények alapanyaga, hanem elsődleges, azaz az előzőnél jóval tisztább minőségű, benne kevesebb szennyeződés található. A túri fazekasok még a XX. század első évtizedeiben is több vagon földfestéket rendeltek és szállíttattak Dudról.

Mezőtúron a korai fennálló edényeket, különösen a korsókat és a korsókhoz igen hasonló kantákat főként karcolással díszítették. A csíkozás, a különböző vonalak elsősorban a fennálló edények nyakának és vállának elválasztását szolgálták. A különböző egyenes vonalak, csíkok sajátos megjelenési formái az elsősorban a nagyobb edényekre, kantákra jellemző, rátétes, ujjnyomásos abroncsok. Ezek rendszerint a kétfülű kanták vállát és hasát díszítik, de gyakran nemcsak a dekorativitás fokozása miatt alkalmazták. A legtöbb nagyobb méretű edényt ugyanis készítője képtelen volt egy agyagrögből korongolni, ezért kettő, sőt több darabból állította össze azokat. A rátétes abroncsokat pedig általában az összeillesztéseknél alkalmazták, így azok erősítették is az edényfalat. A múzeumban látható kantákra is igaz ez. Az edények fő díszítőelemeit rátétes, színes virágmotívumok alkotják, a nyak alatt pedig plasztikus címerábrázolás látható.

A díszes nagykanta-pár 1960-ban került a múzeum gyűjteményébe. Jelenleg a múzeum látványraktárában tekinthető meg.

Felhasznált irodalom: Dr. Nagy Molnár Miklós: Egy földvári kanta története. In.: Tiszavilág. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 1., Tiszazugi Földrajzi Múzeum, Tiszaföldvár, 2006. 89-92. p.

DSC_0022 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0004 DSC_0012 DSC_0011 DSC_0010

Kategória: 60 éves a múzeum - virtuális kiállítás | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.