1815-ből származó dokumentum a református templom renoválásáról

Múzeumunk természettudományi és néprajzi gyűjteményei mellett igen jelentős történeti tárgy- és dokumentumtárral is rendelkezik. A kollekció egyik legszebb darabja ez az 1815-ből származó, gyönyörű kézírással papírra vetett dokumentum, amely a református templom mennyezetének és katedrájának renoválásáról emlékezik meg, és mond érte köszönetet az Úrnak és a támogató földesuraknak, elsősorban a Podmaniczky család tagjainak.

Tiszaföldvár területének egy jókora része 1728-ban került az evangélikus vallású, aszódi Podmaniczky bárói család tulajdonába. A török uralom és a Rákóczi-szabadságharc alatt szinte teljesen elnéptelenedett településre az új földesurak evangélikus magyar és tót jobbágyokat telepítettek be és minden lehetséges módon támogatták a protestánsok szabad vallásgyakorlatát. A Podmaniczkyek segítségével épülhetett fel 1786-1788 között Tiszaföldvár legrégebbi, ma is álló szakrális épülete, a Kossuth-téren található református templom. Az alábbi dokumentum nem csak kora és állapota miatt érdemel kiemelt figyelmet, hanem mert számos információt tartalmaz Tiszaföldvár települési elöljáróira és a Podmaniczky család tagjaira vonatkozóan is. Kiderül belőle többek között, hogy Podmaniczky Károly kincstári tanácsadó (consiliarius) posztot is betöltött. Felesége pedig Janckendorfi (a szövegben Jekkendorfi) Nostitz Erzsébet volt, aki egyebek mellett arról lehet ismert, hogy hozzá kötik a karácsonyfa állítás szokásának magyarországi meghonosítását.

A dokumentum teljes szövege a következőképpen szól:

Békesség az Olvasónak

A Tellyes Szent Háromság Istennek örökké való dicséretire, Felséges IIdik Jósef Német Császár és Magyar Ország Királlya Kegyelmes engedelme mellett a Méltóságos Báró Podmanitzky Familia örökös Földes Urunknak kegyes Atyai segedelmével ezenn a Helyenn megtelepedett Tisza Földvári Reformáta Szent Ekklésia maga költségén 1786dik Esztendőben építtetett Templomának felsőbb része, nevezetesen a Stukaturja megromladozvánn közönséges megegyezésből ugyan csak a Méltóságos Báró Podmanitzky Familia örökös Földes Urunknak kegyes Atyai segedelmével a Szent Eklésia maga költséginn a Stukatúr helyébe az úgy nevezett mennyezetre, az az festett deszkákkal való padlásra 1815dik Esztendőbenn renováltatta. Mely alkalmatossággal nem lévénn a Templombann lévő Kathedrának Koronája, vagy is Superkathedraléja, nem különben a Szent Eklésia a maga tulajdon költségénn, a Kathedrának és a Templomnak ékességére és hasznára azt elkészíttette; mellyért légyen áldás, dicséret és dicsőség az Egek Urának á ki mind ez ideig segítségűl volt.Ezen Tisza Földvár Helységének ez időben Földes Urai s Előljárói, kik lettenek légyen ím eképpen következnek.
Nagy Méltóságú Báró Podmaitzky Jósef Ő Excellentiája, Tekintetes Báts Vármegyének Fő Ispánnya és Császári Királyi Belső Titkos Tanátsos Úr.
Méltóságos Báró Podmanitzky Sándor Ő Nagysága, Valóságos Császári Királyi Kamarás Úr; és Hitvese Mlgos Gróf Wartensleben Klára Asszony Ő Nagysága.
Méltóságos Báró Podmanitzky Károly Ő Nagysága, Császári Királyi Kints-tár Consiliariusa; és Hitvese Jekkendorfi Nostitz Ersébet Asszony Ő Nagysága.
Méltóságos Báró Néhai Podmanitzky László Ő Nagyságának Özvegye Radvánszky Carolina Asszony Ő Nagysága; s ennek idősbb Fia Mlgos Báró Podmanitzky János Ő Nagysága.
Nemes és Nemzetes  Korpos Gyalay István Úr, a M. B. Podmanitzky Familia Tiszttartója.

Tiszteletes Tudós Mikolay Jósef Úr, a Sz. Eklésia Prédikátora.
Fő Bíró Pető András, Tanátsbéliek Ör. Szerindi István, Köles György, E. Molnár István, Nemes Pap Mihály, Ör. Molnár János, Süveges György, Pete András, Szabó Mihály, A. Balog János Eklésia Curatora, Nemes Nagy János, Ör. Szabó Mátyás. A Superkathedralénak készítője Balog János Képfaragó. – Ezeket hagyjuk emlékezetnek okáér a jövendő Maradéknak. Tisza Földváron Kis Asszony hava 18ik napjánn 1815dik Esztendőbenn.

A nagyon szép állapotban fennmaradt, – először 1755-ben használt – települési pecséttel ellátott dokumentumot a múzeum korábbi munkatársa Gyevnár László adományozta az intézménynek. Jelenleg a múzeum látványraktárában tekinthető meg.

dok118

Kategória: 60 éves a múzeum - virtuális kiállítás | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.