Somogyi Károly emléktábla

A múzeumunk udvarán álló Kossuth-ház falán nem csak a már bemutatott, 1849-es eseményeknek emléket állító márványtábla tekinthető meg, hanem egy másik is. Utóbbi Tiszaföldvár híres szülötte, Somogyi Károly, tudós-pap és könyvtáralapító emlékét őrzi, aki ebben a házban látta meg a napvilágot 1811 április 1-én.

Szülei Kelemen Borbála (az első magyar színigazgató, Kelemen László unokahúga) és Somogyi Csizmazia Sándor, hites táblai ügyvéd voltak. Édesapja Károly születésekor Tiszaföldváron, a Podmaniczky birtokos család tiszttartójaként (jószágigazgatójaként) dolgozott. A szülők értelmiségi, irodalommal is foglalkozó emberek voltak. 1807-ben Kelemen Borbála fordításában jelent meg Karoline Pichler műve, a Hasonlatosságok. Somogyi Csizmazia Sándor több cikket írt korabeli lapokba de lefordította Kotzebue: A kisvárosiak című vígjátékát is. Két általa írt könyv is megjelent nyomtatásban: Dentu mogerek vagy a’ Magyaroknak ős-elei valamint Tudományos állapotunk címmel.

Csizmazia Sándor református családba született később áttért a római katolikus vallásra. Fia, Somogyi Károly már gyermekként a papi hivatást választotta. 1834-ben szentelték fel. 1840-től munkatársa, majd szerkesztője lett a Religio és Nevelés című egyházi folyóiratnak. 1841-ben az esztergomi presbitérium tanárává és tanulmányi felügyelőjének nevezték ki. 1847-ben hittudományi doktorrá avatták a pesti egyetemen A törvények iránti engedelmességről különös tekintettel korunkra (1841) című értekezése alapján. Alapító tagja volt A jó és olcsó könyvkiadó társulat-nak, a későbbi Szent István Társulatnak. 1858-ban levelező tagjává fogadta a Magyar Tudományos Akadémia. Székfoglaló előadását A bölcsészet lényege- és feladatáról címmel tartotta 1859-ben. Előbb pozsonyi (1861), majd 1865-ben esztergomi kanonokká nevezték ki.

Esztergomi kanonokként tette országos elismerést kiváltó, nemes felajánlását. 1881-ben, az 1879-es nagy árvízben súlyos károkat szenvedett Szeged városának ajándékozta 43701 kötetes, felbecsülhetetlen értékű könyvtárát, ezzel megalapítva a ma is működő, Csongrád megyében megyei könyvtár funkciót is betöltő Somogyi Könyvtárat.

Somogyi Károly 1888. március 20-án hunyt el. Emlékét Tiszaföldváron a Katolikus Templom mellett álló szobor, és a halálának 125. évfordulója alkalmából, 2013. márciusában felavatott emléktábla őrzi. A márványtáblán látható domborművet Révi Norbert szobrászművész készítette.

DSCF1368DSCF1373

Kategória: 60 éves a múzeum - virtuális kiállítás | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.