Adattár

Múzeumunk adattárában elsősorban a Tiszazugra vonatkozó szakdolgozatokat, disszertációkat, tanulmányi versenyre készült dolgozatokat, visszaemlékezéseket, nyomtatásban még meg nem jelent munkákat (pl. teljes növénytani felmérés) gyűjtöttünk össze. A vegyes adattári anyag néprajzi, történelmi és helytörténeti, természet-, gazdaság- és településföldrajz jellegű tanulmányokból áll. 1950-től kezdve rögzítjük Tiszaföldvár csapadék adatait Zergi Benő és Ladányi Ferenc egykori általános iskolai tanárok mérései alapján. A Tiszazug több mint 300 artézi kútjának vegyelemzése ugyancsak megtalálható az adattárunkban. Jelentős értéket képvisel a történeti dokumentációs gyűjteményünk (több mint 4000 db), amelyet régi iratok, oklevelek, nyomtatványok (plakátok, meghívók), szerződések, alapító iratok, rajzok, régi iskolai óratervek, a tiszaföldvári György-féle nyomda iratai, üzleti könyvek, Cibakházi Árvízmentesítő Társulat szakaszmérnökségének jegyzőkönyvei alkotják.

A múzeum adattárának bibliográfiája elérhető a következő linken.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattárának digitalizálása folyamatosan zajlik. Az eddig digitalizált anyagok hozzáférhetők ezen az oldalon.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.